اهداف حضور در نمایشگاه های بین المللی

اهداف حضور در نمایشگاه های بین المللی

بررسی اهداف غرفه داران برای حضور در نمایشگاه های بین المللی 

حضور موفق شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی نیازمند تصمیمات به جا و درستی می باشد، بطوریکه شرکت ها می بایست تحلیل و بررسی جامعی از موقعیت خود در بازار هدفشان نسبت به رقبای خود انجام دهند. بدین منظور شرکتها می بایست اهدافشان را در رابطه با موضوعاتی مانند، قیمت گذاری ها، بازاریابی و توزیع محصولات، قبل از حضور در نمایشگاه های بین المللی می بایست بدرستی تعیین کنند. دیاگرام زیر طرح کلی را برای اهداف شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاههای بین المللی نشان می دهد:

در بیشتر مواقع که نمایشگاهی جهت نمایش کالاهایی با ارزش بسیار بالا برگزار می شود، بحث هایی به گوش می رسد که آیا نمایشگاهها واقعا اهمیت قابل توجهی دارند؟ یا برای بازاریابی حرفه ای مفید هستند؟ به این نکته باید توجه شود که، هدف از حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی تنها بحث بازاریابی و فروش از طریق نمایشگاه نیست، بلکه مشاهده رقبای خود در بازار و تحقیق و توسعه در صنف صنعتی خود و از همه مهمتر بدست آوردن اطلاعات دقیقی از نیازمندی های جدید مشتریان برای آینده کاری.

اهداف کلی نمایشگاه های بین المللی:

 • بررسی بازارهای جدید در سراسر جهان
 • بررسی وضعیت رقابت بین شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی از سراسر جهان
 • بررسی وضعیت صادراتی محصولات در بازارهای بین المللی
 • ارزیابی وضعیت کلی صنعت مرتبط
 • تبادل تجربیات بین غرفه داران در سراسر جهان
 • فرصت هایی برای یافتن شرکای تجاری جدید
 • بررسی روش های تولید پربازده و ابداعات جدید
 • حرکت به سوی بازارهای جهانی و تولید محصولات جدید برای شرکت یا محصول
 • ترکیب مشارکت ها با اقدامات دیگر (فعالیت ها، سمینارها، تورهای شرکت)
 • نشست کاری با رقبا (چه رقبایی در کدام نمایشگاه ها هستند؟)
 • افزایش حجم فروش

اهداف نهایی در نمایشگاه های بین المللی:

 • افزایش ارتباطات و تماس های تجاری 
 • فرصت ملاقات با گروهای جدید از مشتریان
 • افزایش آگاهی از برندهای موجود در بازار
 • افزایش تأثیر تبلیغات برروی مشتریان و عموم مردم
 • گستردگی مشتریان بالقوه
 • گسترش فعالیت های مطبوعاتی
 • بحث در مورد نیازهای فردی و خواسته های مشتری
 • ترویج روابط کسب و کار موجود
 • جمع آوری اطلاعات از بازارهای جدید
 • فرصت نفوذ در بازارهای جدید / اقدامات برندسازی
 • آموزش بیشتر برای تحقیق و فروش با به اشتراک گذاشتن و تبادل تجربیات

اهداف مرتبط با قیمت گذاری و شرایط فروش در نمایشگاه های بین المللی:

 • قیمت گذاری سازگار در بازار، که در نتیجه قیمتی قانع کننده را نسبت به عملکرد بازار پیشنهاد می دهد.
 • بررسی گزینه های قیمت گذاری در بازار هدف (قدرت خرید بازار هدف، رقبای موجود در بازار هدف، هزینه های باربری و ارسال جنس به مقصد) 

اهداف توزیع محصولات در نمایشگاه های بین المللی:

 • گسترش شبکه توزیع محصولات 
 • کنترل سطوح مختلف تجارت 
 • جستجو برای نمایندگان فروش

اهداف نمایش محصولات در غرفه های نمایشگاه بین المللی:

 • معرفی محصولات نوآوری شده
 • معرفی شرایط فروش محصولات
 • بررسی بازخورد بازار نسبت به محصولات و خدمات پیشین
 • بررسی بازخورد بازار به یک محصول جدید معرفی شده
 • گسترش تنوع محصولات

اهداف غرفه داران مشتری مدار در نمایشگاه های بین المللی:

اهداف غرفه داران با میزان حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه تحقق می یابد، که نهایتا می تواند در بالا بردن استراتژی برنامه ریزی دراز مدت شرکت ها تأثیر بسزایی بگذارد. 

اهداف مذاکرات شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی عبارتند از:

 • بررسی گزینه های مرتبط برای حضور در نمایشگاه به عنوان یک غرفه دار
 • برقراری ارتباط با شرکت های رقیب
 • سفارشات، قراردادها و مذاکرات
 • آموزش های تخصصی و حرفه ای
 • حضور در کنفرانس ها و نمایش های خاص
 • بدست آوردن اطلاعات مفید برای حل مشکلات موجود
 • فرصت شرکت در برنامه های حمایت از غرفه داران
 • جستجو در مورد عملکردهای فنی و ماهیت محصولات خاص و سیستم ها
 • بررسی وضعیت اقتصادی و چشم انداز آینده کسب و کار
 • کسب یک دید کلی از بازارهای بین المللی مرتبط
 • ملاقات با شرکای کاری جدید، گسترش ارتباطات موجود
 • ایده پردازی  محصولات جدید برای شرکت و گسترش میزان تنوع محصولات
 • جستجو برای محصولات خاص
 • مقایسه قیمت ها و موقعیت های رقبا