عوامل مؤثر بر روی قیمت گذاری و فروش ترکیبی منطقه ای و بین المللی محصولات در نمایشگاه بین المللی چیست؟

عوامل مؤثر بر روی قیمت گذاری و فروش ترکیبی منطقه ای و بین المللی محصولات در نمایشگاه بین المللی چیست؟

عامل های مهم استفاده شده برای قیمت گذاری محصولات یک شرکت و شرایط فروش ترکیبی، شامل تعیین چارچوب رفتار مشتری ، اندازه شرکت، موقعیت و فواصل حمل و نقل می باشد، همچنین حضور در نمایشگاه هایی که می توانند قیمت و شرایط فروش را بررسی کنند تا از دیدگاه ها و ایده های جدید پرده برداری کند.

عوامل مؤثر برروی قیمت گذاری

 • هزینه های بیمه و حمل ونقل، بسته بندی
 • خدمات مشتری و هزینه های خدمات
 • محاسبات هزینه های عمومی
 • واحدها و شرایط های پرداخت
 • تخفیف در پرداخت، برای سفارشات عمده و تخفیف های ویژه
 • شرایط حمل و نقل
 • شرایط برگشت محصول

قیمت گذاری و شرایط فروش باید ثابت باشد، به این صورت که به یک شرکت اجازه می دهد تا به اهدافش دست یابد و از منافعش حافظت کند.

نمایشگاه ها به عنوان بخشی از توزیع ترکیبی

توجه به جنبه های توزیع ترکیبی، به یک شرکت اجازه می دهد که تعیین کند چه شرکت کنندگانی در نمایشگاه توانسته اند حضوری مثبت به عمل آورند. همچنین یک شرکت باید بررسی کند که چه چیزهایی نیاز به توزیع بیشتر دارد و یا هر تغییر دیگری را برای سازمان های فروش موجود ایفا کند، برای مثال نیاز به نو سازی نیروهای فروش، جستجو برای نماینده فروش یا نمایندگان مجاز خرید و فروش برای تبدیل شرکا به همکاران می باشد. همچنین یک شرکت باید هر تغییری را که نیاز به ایجاد کیفیت دارد بررسی و کمیت کانال های فروش موجود را ارزیابی کند

نمایشگاه ها به عنوان بخشی از بازاریابی ترکیبی محصول 

نمایشگاه ها، مکان های اولیه ای، در نمایش محصولات نوآوری شده هستند. هنگامی که شرکت یک محصول نوآوری شده را بررسی می کند باید آگاه باشد که چه مرحله ای از چرخه بازاریابی محصول که می خواهد آن را به نمایش بگذارد، خاص است.

اگر شرایط تقاضا ایجاد شود و شرکت برای تولید جدیدش سفارش دریافت کند در نتیجه آن شرکت می تواند گستره کاری خود را در جهت رسیدن به یک تصویر بهتر با توجه به ایجاد یک محصول جدید گسترش دهد. به عنوان مثال در آغاز کار نمایشگاه، محصول باید دارای ویژگی طراحی مدرن در خود و حتی در بسته بندی محصول دارا باشد، تا شاهد موفقیت های برجسته ای باشد. اگر محصول شرکت یک برند یا یک مارک مرغوبی است این معیارها باید به صورت برجسته مشخص شود.

حضوردر نمایشگاه به شرکت ها این امکان را می دهد که عوامل اصلی محصول  جهت فروش با گفتگو با کاربران، می تواند میزان پذیرش یک محصول را مورد سنجش قرار دهد و اطلاعات وایده هایی نو برای آن دسته از محصول جمع آوری کند.

بررسی یکی از رقبا

ارزیابی نقاط ضعف و قوت رقبای شرکت، اطلاعات مفیدی را در ارزیابی عوامل فروشو بازاریابی، با توجه به حضور در نمایشگاه ها ارائه می دهند.

هنگام بررسی یکی از رقبای بازار، باید به عوامل زیر توجه کنیم:

 • تعیین دلیل موقعیت بهتر خود در بازار
 • یادگیری فعالیت های بازاریابی یکی از رقبا
 • ارائه یک بینش بهتر به تحولات موجود در شرکت 

این که رقبای ما چه کسانی هستند، مسئله مهمی می باشد، در کنار شمارش تعداد رقبا، آنهایی که محصولات مشابه و یکسانی را تولید می کنند، شامل آن دسته از شرکت هایی هستند که یک روش مشابه برای تولید بکار می گیرند.

بازارهای رقیب از نظر محصولات و خدمات و ابعاد جغرافیایی تقسیم بندی می شوند. متعاقبا، وضعیت رقابتی در هر بازار مرتبط، می تواند براساس تعداد معیارهای مطرح در بازار، مشخص باشد. برای مثال:

 • سایت های صنعتی/شرکت HQ
 • زمینه های خدماتی
 • ظرفیت سالانه تولید
 • فعالیت های R&D
 • بودجه تبلیغات
 • شبکه توزیع کالا
 • وضعیت سود دهی
 • گرایش ها در آینده
 • روش های بازاریابی/ بازاریابی ترکیبی

حضور شرکت های مختلف در نمایشگاه، گستره محصولات مشابهی را در نمایشگاه ایجاد می کنند که به ایجاد شفافیت در بازارهای دیگر کمک می کند.

خلاصه ای از حقایق و یافته های کلیدی در نمایشگاه های بین المللی:

به عنوان بخشی از استراتژی بلندمدت و میان مدت شرکت، غرفه داران در نمایشگاه می توانند بخش مهمی از موقعیت شرکتی که در بازار هست را ایفا کنند و همچنین حضور در نمایشگاه ها می تواند نسبت هزینه به سود را افزایش دهد.

زمانیکه در نمایشگاه های بین المللی شرکت کردید، سه معیار به صورت زیر بوجود می آید

 • یک شرکت محدود به یک منطقه محلی نمی شود، و می تواند بصورت بین المللی از نقاط مختلف جهان شرکت کننده بپذیرد.
 • گستردگی اهداف فروش یک شرکت بر مبنای گستردگی مشتری می باشد.
 • محصولات و خدمات بصورت تخصصی به نمایش گذاشته می شوند.

بازاریابی انبوه یا محصولات همیشگی و تکراری جلب توجه زیادی در نمایشگاه ها نمی کند و بازدیدکنندگان انتظار دارند که وقتی وارد نمایشگاه می شوند شاهد محصولات فنی پیشرفته، یا در عمل شاهد محصولات تخصصی باشند.

یک شرکت باید به این مسئله توجه کند که حضور در نمایشگاه چه تأثیراتی در زمینه استراتژی بازاریابی کلی خودش خواهد داشت؟ نتایج حضور در نمایشگاه ها به شکل همکاری مثبت برای یک شرکت، منجر به موفقیتی خاص می شود، البته این در حالی می باشد که شرکت فعالیت هایش را با سایر عناصر بازاریابی ترکیبی، هماهنگ کند. در نمایشگاه ها، بازاریابی و و نهایتا بدست آوردن مشتریان جدید و نوآوری محصولات، یک شبه ایجاد نشده اند! بنابراین یک شرکت باید درنظر داشته باشد که حداقل در سه رخداد نمایشگاهی برای بدست آوردن معیارهای بالا حضور داشته باشد.

خلاصه ای از حقایق و یافته های کلیدی در نمایشگاه های بین المللی