تأثیر حضور در نمایشگاه برروی کسب وکار

تأثیر حضور در نمایشگاه برروی کسب وکار

حضور در نمایشگاه به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فعالیت های شرکت شما

چشم انداز حضور در نمایشگاه های بین المللی، معمولا بدین صورت است که بطور گسترده تولید را بالا برده و یک گفتگوی دوستانه بین طرفین شرکت کننده در نمایشگاه در سراسر سلسله مراتب کل حضورشان در نمایشگاه ایجاد کرده باشد.

بدون شک، نمایشگاه ها امور پیچیده ای هستند. تجربیات بد و دانش ناکافی فاکتورهای مهمی هستند که می تواند منجر به شک و تردید و عدم تمایل شرکت ها به حضور در نمایشگاه ها شود. این حس ناامنی تنها می تواند با توجه به درک اهمیت نمایشگاه بین المللی به عنوان بخش جدایی ناپذیر فعالیت های شرکت و با ترکیب این رویداد با فرایند توسعه پویای شرکت رفع شود. این فرایند با جمع آوری و تجزیه و تحلیل تمام داده های داخلی ضروری، شروع می شود، ازقبیل محصولات و محدوده محصولات و اطلاعات خارجی، مثل اطلاعات مشتریان و رقبا. این فرایند نشان می دهد که یک نمایشگاه به عنوان یک ابزار بازاریابی چقدر می تواند اهمیت داشته باشد. همچنین یک شرکت بمنظور تعیین معیارهای اندازه گیری مناسب، باید ارزیابی شود، برای مثال اهداف نمایشگاهی به منظور انتخاب نمایشگاه درست، همچنین بمنظور اجرای اقدامات تاکتیکی، از قبیل یک بازاریابی ترکیبی فردی صورت می گیرد. و به ترتیب جنبه های فردی سازمانی، کنترل و نظارتی که نیاز است انجام شود را درک و اجرا می کند.

حضور در نمایشگاه بمنظور برقراری ارتباطات ترکیبی

حضور در نمایشگاه بمنظور برقراری ارتباطات ترکیبی

نمایشگاه، کار تبادل اطلاعات و پیام ها ها را بین شرکت ها و شرکت کنندگان بطور گسترده برعهده دارد، زمانیکه شرکت ها در نمایشگاه حضور پیدا می کنند، از طریق غرفه داران، پرسنل و محصولات، کار تبادل اطلاعات را انجام می دهند، در نتیجه شرکت کنندگان به صورت دریافت کننده اطلاعات عمل می کنند و مرحله آخرنیزمذاکره حضوری غرفه داران با مشتری نهایی است که مابقی اطلاعات را به آن مشتری ارائه می دهد.

ارتباطات گسترده یکی از ابعاد اصلی نمایشگاه هاست و همچنین پیش زمینه ای را برای ارتباطات و گفتگوهای شخصی، حتی بدون حضور رسانه ها فراهم کرده است. اطلاعات رد و بدل شده بین طرفین حاضر در نمایشگاه به صورت خام و بدون دخالت رسانه ها است و همچنین ابزارهای ارتباطی شامل تبلیغات، ارتقاء فروش، فروش مستقیم، و روابط عمومی می باشد، دیگر ارتباطات موجود شامل حامی مالی، بازاریابی نمایشگاه، جایگاه محصول، و رسانه های جدید است. هرکدام از این ابزارهای ارتباطی به عنوان بخشی از این بازاریابی ترکیبی، می تواند با طیف وسیعی از روش ها ایفای نقش کند. همچنین شرکت های بازاریابی و طراحی می توانند ارتباطات را با مفهوم گسترده تر مورد توجه قرار دهند. در نتیجه هرکس که شناختی از نمایشگاه داشته باشد می داند که رخداد مهمی در عرصه اقتصاد می باشد.

بمنظور نقشی که نمایشگاه ها در مقایسه با دیگر ابزارهای ارتباطی ایفا می کنند، یک شرکت باید دو معیار زیر را مورد توجه قرار دهد، قدرت گفتگو و ارتباط رودررو که هر دو حس درونی افراد را در ارتباطات دریافت می کنند، همچنین هدف گذاری قوی مفاهیم با تکیه بر چکیده اطلاعات و افزایش این اهداف با استفاده از ابزارهای چند رسانه ای مثل انتشار صوتی و تصویری اطلاعات می باشد. باید به این نکته توجه داشت که موفقیت افراد در نمایشگاه در برخورد رودررو شکل می گیرد، که در طی آن، اطلاعات در تمام ابعاد از طرف مشتری پذیرفته می شود.

ملاقات های حضوری بین غرفه داران و شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی، فاکتورهای کلیدی هستند، که موجب برقرای ارتباطات بین افراد حاضر در نمایشگاه و فروش محصولات به صورت مستقیم شده است.

دیگر ویژگی های استفاده شده برای ارزیابی نقش نمایشگاه ها در ارتباطات ترکیبی، شامل بسیاری از قابلیت ها و عملکردهای در برگرفته شده در آن ها است. برخی از نمایشگاه ها در سالهای متمادی برگزار می شوند که با وجود وضعیتشان به عنوان رخدادهایی منحصربفرد، نقطه ضعف هایی دارند، که شامل چرخه نوآوری های فردی یک شرکت می باشد که باید با صنعت هماهنگ شود. در انتقال سریع رسانه های جهانی و جریان جهانی اطلاعات، بطور فزاینده برخی شرکت ها با طرح سوالاتی که در زمان رخداد نوآوری شکل می گیرد تحت فشار قرار می گیرد و اینکه آیا آن نوآوری در آینده قبل از شروع برگزاری نمایشگاه منتشر خواهد شد!

توانایی شرکت کردن در نمایشگاه بین المللی مزایای بسیار زیادی را برای شرکت ها به عمل می آورد. برای یک غرفه دار مشاهده مهلت ثبت نام و نگاه کلی به نمایشگاه هایی که در سراسر جهان وجود دارند به معنای برنامه ریزی برای حضور در نمایشگاه در یک دوره ی زمانی طولانی مدت است.

همانطور که می دانیم نمایشگاه ها تاثیر بسزایی دارند زیرا با بسیاری از عملکردهایی که دارند با دیگر ابزارهای بازاریابی در ارتباط هستند. غرفه داران می توانند فواید شرکت و محصولاتشان را از قبیل قابلیت اطمینان، خدمات مشتری و کیفیت محصولات به نمایش بگذارند، و همچنین با حضور در نمایشگاه، یک شرکت می تواند بازخوردهای ارزشمندی را ازمکالمه با شرکت کنندگان و آن دسته از اطلاعاتی که می شود برای توسعه و بهبود و تکامل محصولات، تحقیق در بازار و برنامه ریزی برای آینده بدست آورد استفاده کند، حضوردر نمایشگاه ها به یک شرکت اجازه می دهد که با مشتری هایی با انعطاف پذیری بالا برخورد داشته باشند و تاثیرات بالایی را در آن لحظه ایجاد کنند. همچنین شرکت ها در نمایشگاه، می توانند به سرعت و بطور مستقیم تمام تغییرات را در ساختار و رفتار مصرف کننده دریافت کنند، یعنی نظرات و خواسته های مشتریان را دریافته و در راستای آن قدم بر می دارند.