برنامه ریزی برای حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی

برنامه ریزی برای حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی

هزینه های مرتبط با حضور در نمایشگاه 

هزینه های مرتبط با حضور در نمایشگاه

قطعا، تخمین هزینه ها در اولین باری که در نمایشگاه حضور پیدا می کنید کار دشواری است اما پس از محاسبه هزینه ها در اولین بار حضور در نمایشگاه، می توان محاسبات بهترو کامل تری را برای نمایشگاه های بعدی تخمین زد. بعد از اینکه نمایشگاه به پایان رسید (6 ماه بعد از نمایشگاه)، و هزینه های اولیه آیتم های جزئی مشخص شد، آن گاه ارزیابی نهایی هزینه هایی که در نمایشگاه شده را بررسی کرده سپس نسبت سود و هزینه هایی که صورت گرفته را بدست آورده، و در نهایت میزان موفقیتش را در نمایشگاه برآورد می کند.

هزینه ها به موارد زیر شکسته می شوند:

  • اجاره غرفه، خدمات رفاهی و هزینه های دیگر(آب و برق ...)
  • ساختار غرفه و تجهیزات
  • خدمات غرفه و ارتباطات
  • خدمات حمل و نقل و دفع زباله
  • حقوق پرسنل و هزینه های سفر
  • هزینه های دیگر..

چک لیست هزینه های نمایشگاه یک نمای کلی از پیش بینی های مالی صورت گرفته برای هزینه ها را فراهم می کند و جزئیات لیست بالا را بخش بندی می کند. پس از اتمام بررسی تعداد داده ها، AUMA هزینه پروژه ها را برای حضور در یک نمایشگاه محاسبه کرده است. براین اساس متوسط هزینه شرکت در یک نمایشگاه بین المللی به عنوان مثال در کشور آلمان بین رنج 750 یورو تا 950 یورودرهرمترمربع از یک غرفه می باشد. با این حال، این ارقام فقط راهنمایی برای تخمینی از هزینه ها هست و هزینه های واقعی ممکن است تغییر کند.

:بواسطه گستره کامل رخدادهای موجود، متوسط هزینه ای که در نمایشگاه ها می شود به صورت زیر است

21% از هزینه ها، شامل اجاره غرفه و سایر هزینه های عمومی ازقبیل خدمات رفاهی، 31% شامل ساختار غرفه، تجهیزات و طراحی ، 38% دیگر شامل هزینه های سفر و اقامت و در نهایت حدود 7% هزینه تبلیغات و 3% برای موارد دیگر پرداخت می شود.

تأثیر حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه 

تأثیر حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه

اکثر غرفه داران می خواهند نسبت هزینه به سود حضور در نمایشگاه خود را محاسبه کنند تا تأثیر حضورشان در نمایشگاه را ببینند. با این حال معمولا شرکت های کوچک و متوسط، اهداف نمایشگاهی اشان را مشخص نمی کنند، زیرا به اندازه کافی نمی توانند مزایا و معایب را تعیین کنند. همانطور که برآورد هزینه های صورت گرفته اغلب مهمترین قسمت مسئله است، به همین دلیل است که برخی از شرکت ها بر این باورند حضور در نمایشگاه ها، سودآوری کمی در مقابل هزینه ها دارد. بنابراین در آلمان که قطب نمایشگاهی اروپا است، هماهنگی های صورت گرفته قبل از برگزاری نمایشگاه با توصیه های نمایشگاهی AUMA هر دو با هم چک می شوند.

سازماندهی مشارکت شرکت شما برای حضور در نمایشگاه

سازماندهی شرکت در نمایشگاه به سه قسمت تقسیم می شود:

  • آماده سازی
  • انتخاب غرفه و راه اندازی آن
  • تجزیه و تحلیل پیگیری ها

یک نمایشگاه مسیر طولانی برای طی کردن دارد و به زمان کافی برای آماده سازی نیاز دارد. یکی از موارد ویژه و قابل توجه محل قرار گرفتن غرفه و استند تبلیغاتی ما هست که بهترین مکان ها سریع رزرو می شوند.

جدول زمان بندی و برنامه زمانی

جدول زمان بندی و برنامه زمانی

جدول زمان بندی و برنامه زمانی باید به ترتیب زمانی هر فعالیت، لیست شود. 

همه مشاغل، نیاز به برنامه ریزی آماده سازی از قبل تعیین شده ای دارند، برنامه زمان بندی باید همه جوانب مرتبط را که نیاز به اطمینان از آماده سازی نمایشگاه دارد را در برگیرد.

مدت زمانی که قبل از حضور در نمایشگاه مورد نیازاست با حداکثر زمان فعالیت های حضور در نمایشگاه در نظر گرفته می شود همانند توسعه و سازماندهی مفهوم غرفه و انتخاب نمایشگاه.