کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی

کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی

جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان نمایشگاهی

تجزیه تحلیل های صورت گرفته پس از نمایشگاه که با جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان صورت می گیرد، حجم کار درگیر شده را کاهش می دهد. اگر جزئیات بصورت خوانا و صحیح وارد شد آنگاه می توانید پاسخ مناسبی به پرس و جوها بدهید.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که کدام یک از مکالمات پیشین با بازدیدکنندگان برای این رخداد مهم هستند و می توان به آن ها اعتماد کرد و در نهایت از آن ها در آینده استفاده کنیم یعنی راهکاری برای جذابیت محصولات تولید شده و حتی ایده ای برای ساخت محصولات جدید می دهد. متعاقبا، در صورت نیاز کارت ویزیت بازدیدکنندگان را برای ثبت اسکن کرده و همچنین غرفه داران می توانند داده ها و ایده ها را مستقیم وارد کامپیوتر کنند. در نهایت، درپایان نمایشگاه، تمام اطلاعات در فایل ذخیره خواهند شد.

اطلاعات مربوط به بازارها و نمایشگاه ها

غرفه داران برای کسب اطلاعات از ظاهر غرفه، رقبا و محصولات، می توانند از بازدیدکنندگان غرفه در بازار و نمایشگاه پرس و جو کنند و اطلاعات ارزشمندی را برای فروش بهتر آن بازار در اختیار بگذارند. بعلاوه تورهای نمایشگاهی بر ایجاد انگیزه و آموزش به کارکنان غرفه کمک می کنند. در نتیجه باید نشریات موجود درنمایشگاه را بررسی کنند:

  • کاتالوگ های نمایشگاهی
  • بروشورهای رخدادهای خاص
  • سخنرانی ها
  • نسخه های چاپی خاص از نشریات تجاری
  • نظرسنجی های انجام شده توسط سازمان ها

تمیزکاری و امنیت غرفه نمایشگاهی

غرفه همیشه باید تمیز نگه داشته شود. یک شرکت باید یا خودش روزانه غرفه اش را نظافت کند یا از نیروهای خدماتی با صرف هزینه برای این کار با استفاده کنند. بعلاوه یک کارمند در طی روز برای اطمینان از تمیزی و نظم باید تعیین شود. بدین صورت بروشورهای و بیسکویت های کهنه ریخته شده برروی زمین تأثیر بدی برروی خدمات شرکت و خود شرکت خواهد داشت.

امنیت در غرفه و نمایشگاه، از جمله برای دوره های ساخت و ساز و خراب کردن غرفه باید به درستی اعمال شود. نمایشگاه های باارزش، بخصوص نمایشگاه هایی که میزان حضار در آنجا زیاد است باید به خوبی محافظت شوند. سالن های نمایشگاه همیشه با سرویس های امنیتی شبانه روزی محافظت می شوند. همچنین یک شرکت می تواند سرویس امنیتی غرفه خودش را برای محافظت از نمایشگاه های ارزشمند بکار گیرد.

پایان فعالیت های نمایشگاهی در غرفه

پایان فعالیت های نمایشگاهی در غرفه

در پایان هر روز و بلافاصله بعد از نمایشگاه، یک جلسه برای بررسی بازخورد کارکنان غرفه باید برگزار شود، زیرا اتفاقات با تمامی جزئیات در ذهن کارکنان تازه هستند و می توان آن ها را با تمام جزئیات برای نمایش های آینده بررسی و ارزیابی کرد. یک گزارش کتبی می تواند توصیه هایی را برای رخدادهای آینده در نظر بگیرد.

شرکت ها موظف به رعایت قوانینی هستند که زمان ثبت نام غرفه توافق کردند (حین ثبت نام). با توجه به میزان سختگیری برگزارکنندگان، اگر یک شرکت شروع به از بین بردن غرفه خود، زودتر از زمان صورت گرفته کند، ممکن است در رخدادهای بعدی حذف شود، در نتیجه سازمان ها باید بموقع غرفه ها را خراب کنند و همچنین حمل ونقل نمایشگاهی به صرفه جویی در زمان و جلوگیری از استرس کمک می کند.