بررسی پیگیری های صورت گرفته پس از نمایشگاه توسط غرفه داران

بررسی پیگیری های صورت گرفته پس از نمایشگاه توسط غرفه داران

بررسی ها و پیگیری های صورت گرفته توسط شرکت ها پس از برگزاری نمایشگاه، برای کنترل سطح موفقیت و برنامه ریزی های آینده، لازم و ضروری می باشد، بدین صورت که این قسمت از فعالیت غرفه داران بسیار حیاتی است. این را به یاد داشته باشیم که در بسیاری از بخش های صنعت، یک شرکت به یک مشتری باید طی 6 تا 8 مرحله قبل از انجام عمل کسب و کار نزدیک شود.

تجزیه و تحلیل دقیق پیگیری های صورت گرفته پس از نمایشگاه به شرکت ها کمک می کند تا اهداف نمایشگاهی اشان را بررسی کنند. پس در اولین فرصت، شرکت ها می بایست غرفه داران و نماینگان فروش خود را به منظور حضور در نمایشگاه در یک بازه زمانی خاص انتخاب کنند، و با ارزیابی سیستماتیک اطلاعات بازدیدکننده برروی فرم های ایجاد شده توسط آن شرکت می توان رخدادهای موجود در نمایشگاه را پیگیری و سطح موفقیتش را کنترل کرد تا دسترسی به اهداف قابل ارزیابی باشد.

ارزیابی اطلاعات بازدیدکنندگان

روش ارزیابی متمرکز که از اهمیت اساسی برخوردار است، بوسیله سازمان های نمایشگاهی به شرکت ها در کنترل سطح موفقیتشان کمک می کند، بخش ارزیابی بازدیدکننده در قسمت ورودی نمایشگاه یا زمانیکه بازدیدکننده در نمایشگاه ثبت نام می کند، قابل دستیابی است. اما هنوز بسیاری از غرفه داران نمی توانند لیستی از بازدیدکنندگان همراه با موقعیت شغلی که دارند تهیه کنند، بنابراین اطلاعات لازم با پرس و جو از بازدیدکنندگان بدست می آید.

محتویات گفتگو طبق مطالب زیر ارزیابی می شود:

 • کالاهای توزیع شده در نمایشگاه
 • فضای استفاده شده در نمایشگاه
 • روش های استفاده شده برای ارائه محصولات در نمایشگاه
 • درخواست مشتری های جدید

تمرکز بر گفتگو با بازدیدکنندگان و نتایج حاصل به شرح زیر است:

 • بررسی نتایج از دید فنی
 • بررسی نتایج از دید تجاری
 • بالا رفتن اطلاعات عمومی غرفه داران این شرکت
 • مشاوره بیشتر در صورت نیاز
 • مشاوره هایی که نتیجه مثبت داشتند
 • پیشنهادهای داده شده برای تولیدات بیشتر در نمیشگاه های بین المللی
 • نمونه های ارائه شده در نمایشگاه های بین المللی
 • معاملات انجام شده با مشتریان جدید/ موجود

عملکردهای غرفه طبق مراحل زیر ارزیابی می شوند:

با ارزیابی دقیق یک شرکت می توانید میزان گفتگوهای صورت گرفته برروی موضوع فروش یا محصول یا سطح علاقه ابراز شده بر محصول مرتبط و گروه بندی با توجه به مشتریان و بازدیدکنندگان را تعیین کنید. یک شرکت باید اولویت بندی هایش را مطابق با اهدافش ارزیابی کند، درنتیجه زیر ساخت اهداف نمایشگاهی را به عنوان بخشی از بازاریابی ترکیبی خودش تنظیم می کند.

کنترل سطحی موفقیت ارزیابی می کند که آیا شما به اهداف خود دست یافته اید یا خیر. جمع آوری الکترونیکی اطلاعات بازدیدکنندگان، ارزیابی اطلاعات را در آینده بسیار آسان تر کرده و شرکت ها می توانند ازاطلاعات بدست آمده رخدادهای مشابه یا قبلی برای حضور در نمایشگاه استفاده کنند. زمانیکه اطلاعات بدست آمده توسط برگزارکنندگان نمایشگاه با نتایج خود شرکت بهمراه معیاری که در ارتباط با ارزیابی دیگر رقبا است مقایسه شد، آنگاه اندازه گیری سطح موفقیت بسیار آسان می شود.

پیگیری فعالیت ها پس از نمایشگاه

پیگیری فعالیت ها برای بازدیدکنندگانی که به غرفه می آیند و آن هایی که دعوت شده اند و نیامده اند متفاوت است:

مشتریان- بازدیدکنندگان- روزنامه نگاران

در ابتدا بررسی می کنیم که یک غرفه دار با چه قابلیت اعتماد و سرعتی به سؤالات نمایشگاهی بازدیدکنندگان پاسخ می دهد، بعد ازاینکه یک ارتباط اولیه ای ایجاد شد، شرکت باید نشان دهد که صلاحیت این کار خاص را دارد و می تواند آن را انجام دهد.

مشتریان و بازدیدکنندگانی که به غرفه می آیند می بایست:

 • یک نامه تشکر از آن شرکت برای بازدیدشان دریافت کند
 • پیشنهاد های درخواست شده را ارسال کنند
 • نظرات خاص مطابق با تیطرهای کلیدی برروی برگه های دریافت اطلاعات نوشته شود
 • قرار ملاقات هایی را برای ارتباطات بیشترغرفه دار با بازدیدکننده تنظیم کند
 • به کارکنان مربوطه یا نمایندگان فروش برای صحبت های بیشتر ارجاع شوند

مشتریان و بازدیدکنندگانی که در غرفه حضور ندارند، می بایست:

 • اطلاعات رنج گسترده ای از محصولات نشان داده شود و نوآوری ها و پیشرفت های تکامل یافته ای دریافت کنند
 • باید از طریق تلفن یا نامه نگاری در ارتباط باشند

روزنامه نگارانی که از غرفه بازدید می کنند می بایست:

 • تشکرنامه ای به خاطر بازدید از غرفه دریافت کنند
 • گزارش دریافت کنند (در مورد نشریات نمایشگاه با عکس های لحاظ شده)

روزنامه نگارانی که از غرفه بازدید نکرده اند:

 • کل بسته مطبوعاتی را ارسال کنند
 • گزارش اختتامیه را دریافت کنند