نکات طلایی در مذاکره و فروش

نکات طلایی در مذاکره و فروش

فروش و مذاکره

« تازه کارها پیشنهاد می دهند و متخصصین، تشخیص می دهند»

 • نکته 52
 • یک فروشنده خوب در ابتدا به دنبال این است که به ماهیت مسئله مشتری پی ببرد و بعد از آن راه حل ارائه می دهد ، هیچ گاه خیلی سریع و بدون اینکه زمانی مناسب برای گوش دادن به مشتری صرف نکرده اید راه حلی را پیشنهاد ندهید . شما حتی با راهنمای مشتری شرکت یا به مجموعه ای دیگر هر چند اینبار درآمدی کسب نکرده اید اما یک پیوند بر پایه اطمینان به وجود آورده اید .

  چیزی که شما احتیاج دارید را درست کنید ، « اطمینان و اعتماد مشتریان و بازار هدف به شما و محصولات یا خدمات شماست . » چنین چیزی را پایه ریزی کنید .

 • نکته 6
 • به عنوان یک امانت دار عمل کنید ، کسی که رفتار و نتیجه اعمالش برای منفعت و سود اشخاص دیگر می باشد ، چه شخص حقیقی و چه حقوقی باشید، در رابطه با مشتری ، بازار هدف و همه اشخاص پیرامونی خود ، در اتمسفری از اعتماد و اطمینان برخورد کنید .

 • نکته 23
 • گروهی که با خونسردی بیشتر مذاکرات را پیش برده و اهمیت کمتری برای خروجی شخصی از جلسه قائل اند در موقعیت قدرت قرار دارند .

  به عنوان مثال وقتی شما به شدت خواهان فروش محصول یا خدمات خود هستید و طرف مقابل مذاکره نیز از این مسئله مطلع باشد دیگر شرایط و چگونگی و میزان تخفیف و چگونگی پرداخت و ... در اختیار طرف مقابل بوده و شما صرفاً یک تعقیب کننده هستید .

 • نکته 14: معرفان / رابطان
 • کسانی که می توانند شما را به گروه و شبکه کاملاً جدیدی از فرصت ها معرفی کنند .

 • نکته 45
 • ویژگی ها و امکانات تنها یک قابلیت هستند ، فایده و مزیت و سود برای مشتری در این است که چگونه به حل مسائل او کمک می کنید .

  «خدمات انتقال تماس یا امکان انتظار پشت خط یک قابلیت هستند در صورت از دست ندادن هیچ تماسی به سود کاربر می باشد . »

  «این مزایا و سود کاربر است که می فروشد نه قابلیت ها و امکانات »