راهکارهای مؤثر در کسب و کارهای موفق

راهکارهای مؤثر در کسب و کارهای موفق

  • توسط متینا هروی
  • آخرین بروز رسانی دوشنبه 14 مرداد,1398
  • گروه مقالات تجاری

ابتدا خوب این نکته را بخاطر بسپارید ، پایه ای ترین راه که برای موفقیت در یک مسئله فقط و فقط « خواست و اراده ای بی چون و چرا برای به سرانجام رساندن و به نقطه اعلای هدفتان رسیدن است »

این را می توان اساسی ترین ساختار و شالوده یک هدف نامید و برای هر امری و خواستی صدق می کند ، حال چه یک هدف ساده و کوتاه مدت یا اهدافی بسیار بنیادین و مهم در زندگی و بطبع ما در این سری از مقالات بیشتر و هدف مندتر نگاه مان در راستای معرفی و مورد بحث گذاشتن راه کارهایی که به زمینه های کسب و کار مربوط می شوند معطوف می باشد ، اما مسلماً خواننده تیزبین از میان همین مطالب نیز می تواند به الگوهای مفیدی برای جوانب متفاوت زندگی نیز دست پیدا کند . که البته این صرفاً یک پیشنهاد است برای همه خوانندگان که مقداری عمیق تر مسائل مطرح شده را واکاوی کرده و در اندیشیدن به جوانب متفاوت مسائل مطرح شده دستی بیازمایند ، که یک ذهن تیزبین نکته سنج از خصوصیات مهم هر انسان موفق در هر وادی از زندگی و مسلماً در حیطه کسب و کار می باشد .

با این تذکر ظریف ، سخن را کوتاه کرده و به مسائل در حیطه کسب و کار می پردازیم . در ظاهر با آنکه گونه های متفاوت کسب و کار و مشاغل مختلف با هم بسیار متفاوت و تقریباً بدون فصل مشترک می باشند اما هر چقدر به مسائل پایه ای و ساختاری کسب و کارها بیشتر توجه می کنیم شاهد همسانی ها و یک پارچگی هایی در اصول پایه ای و بنیادین آنها می شویم ، گویا همچون حروف الفبا که همیشه یکسان بوده و تنها با چیدمان های گوناگون به ارائه کلمات متفاوت ختم می شوند ، اصول کسب و کارهای موفق نیز یکسان بوده و تنها با چگونگی مدیریت و صلاح دیدهای متفاوتی که صاحبان و برنامه ریزان کسب و کارها اتخاذ می کنند به نتایج متفاوتی از کسب و کار خود می رسند .

اینجاست که آگاهی و شناخت از این مسائل بنیادین و آشنایی با قطعات سازنده و به عبارتی پازل های ساختاری در مسائل کسب و کارها ، سیاست گذاری ها برای طراحی فرآیندهای خرید و فروش ، چگونگی برخورد با مسائل بازار و طراحی راه حل ها و ... اهمیت پیدا می کند .

- 5 ستون یک کسب و کار چیست؟

  1. زیرساخت
  2. روند و فرآیند
  3. – عناصر و جوهره بازاریابی و تبلیغات
  4. عناصر فروش
  5. مدیریت

در ادامه به تفسیر هر یک از موارد بالا می پردازیم و می شکافیم که در هر یک به چه اموری می توان توجه ویژه ای داشت .

این نکته قابل یادآوری است که کسب و کارهای متفاوت رویکردها و جزئیات متفاوتی را در بر می گیرند که هر کدام در حیطه های حرفه ای و تخصصی متفاوتی قابل پیگیری می باشند اما شرایط فوق در عام ترین حالت بیان شده و خوانندگان متن باید از این اصول پایه ای با ظرافتی حرفه ای در حیطه های متفاوت کسب و کارها سود جویند .