قیر طبیعی گیلسونایت

تاریخ ثبت سفارش: 1398/10/21
نوع درخواست: فروش
کشور ثبت آگهی: China
ثبت کننده آگهی: قره باغی

توضیحات سفارش:
فروش قیر طبیعی یا گیلسونایت بذون محدودیت عرضه
وب سایت گمرک صرفاً در اين سايت نقش اطلاع رسانی را جهت سهولت در تجارت داخلی و خارجی ايفا می نمايد.
اطلاعات تماس آگهی

مشاهده شماره تماس